1. Administratorem danych osobowych jest Grange Specialty Sp. Z O.O. z siedzibą w Kamyku, ul. Strażacka 38B
  42-125, NIP: 574-207-08-95,  www.coffeegrange.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie firmy. Przetwarzanie wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane:
  • dla zaarejestrowanego konta do momentu jego usunięcia
  • dla zamówienia jednorazowego przez okres 40 dni od dnia jego realizacji, a po tym terminie automatycznie usuwane z systemów informatycznych.
  Następnie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 4. Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT
  • operatorzy pocztowi i kurierzy
 5. Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) Procesora Powierzenia ulokowanych ...........
 6. W przypadku wysyłek zagranicznych Dane Osobowe przekazane zostaną do oddziałów kuriera poza granicami Polski.
 7. Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
 8. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Podanie powyższych danych osobowych jest wymagane przez Grange Specialty Sp. Z O.O. w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży. Konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych wymaganych przez Grange Specialty Sp. Z O.O. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.